Thursday, 3 February 2011

Mind the Strip a Documentary to highlight the story of Ayman Qwaider


Mind The Strip….. First Show

Mind the Strip is a documentary to highlight a story of Ayman Qwaider, Gazan student who had difficulties to access the closing borders of Gaza to pursue his studies in Spain. It does not often happen that students can easily get out from the blockade in Gaza Strip pursuing their further studies abroad. Ayman had numerous obstacles to reach his goal in Spain and pursue his masters’ studies. After working tirelessly and contacting anyone who would listen to his story, comprehensive media campaign, he received his longed-for transit permit from Israel in order to exit the Gaza Strip and travel to University of Jaume I in Spain, to pursue a graduate degree in Peace, Conflict & Development Studies (how appropriate!).

Spanish

Mind the strip … Estreno en la Casa de Cultura de Castelló (C. Antoni Maura, 4), el sábado 12 de febrero a las 12h..

Mind the strip es un documental realizado para dar a conocer la historia de Ayman Qwaider −estudiante palestino de Gaza− y las dificultades que encontró para traspasar el bloqueo de las fronteras de Gaza con el fin de cursar sus estudios en España. No es nada habitual que el estudiantado pueda salir de la sitiada Franja de Gaza para realizar estudios superiores en el extranjero. Ayman se encontró con múltiples obstáculos para alcanzar su objetivo y estudiar un máster en España. Después de un incansable trabajo, de haber contactado a toda aquella persona que escuchara su historia y de una exhaustiva campaña mediática, obtuvo el anhelado permiso de tránsito de Israel para poder salir de la Franja y viajar hasta Castelló, donde en la Universitat Jaume I ha realizado el Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo (¡elección muy apropiada!).

CATALAN VERSION!!

Mind the Strip... Estrena a la Casa de la Cultura de Castelló (C. Antoni Maura, 5), el dissabte 12 de febrer a les 12h.

Mind the Strip és un documental realitzat per tal de donar a conèixer la història d’Ayman Qwaider –estudiant palestí de Gaza− i les dificultats que es va trobar superar el bloqueig de les fronteres de Gaza a fi de cursar els seus estudis a Espanya. No és gens comú que l’estudiantat aconsegueixi sortir de l’assetjada Franja de Gaza per realitzar estudis superiors a l’estranger. Ayman es va trobar amb nombrosos obstacles per aconseguir el seu objectiu i estudiar un màster a Espanya. Després d’un esgotador treball, d’haver contactat amb tota aquella persona que escoltés la seva història i d’una exhaustiva campanya mediàtica, obtingué l’anhelat permís de trànsit d’Israel per poder eixir de la Franja i viatjar fins Castelló, on ha realitzat a la Universitat Jaume I el Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament (¡una elecció molt apropiada!)

FRENCH VERSION!!

Mind the strip … Première dans la Casa de la Cultura de Castelló (C. Antoni Maura), samedi 12 de février à 12h.
Mind the strip est un documentaire réalisé pour montrer l’histoire d’Ayman Qwaider, un étudiant de Gaza qui a subi des difficultés pour franchir les bloquées frontières de Gaza pour faire des études en Espagne. Ce n’est pas usuel que des étudiants peuvent dépasser le blocus de la Bande de Gaza pour faire des études à l’étranger. Ayman a connu des nombreux obstacles pour atteindre son but et étudier un master en Espagne. Après d’un infatigable travail, de contacter tout personne qui a voulu écouter son histoire et d’une exhaustif campagne dans les médias, il a obtenu le permis du transit d’Israël afin de quitter la Bande de Gaza et voyager à Castelló, où il a réalisé dans l’Université Jaume I les études du Master International en Paix, Conflits et Développement (très approprié !)
1 comment:

krasnimeanzred said...

.. luck 2 U!
.. Blessingz.